RAPSKA PLOVIDBA d.d.- Rab ( od 01.01.2023. do 31.12.2023.)              
51280 RAB, HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1/2              
                       
                       
Redni Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina Broj Broj Tone  KW Godina Zastava
broj         žita u m3 vozila putnika dizanja   izgradnje broda
1. ČETIRI ZVONIKA TRAJEKT 2087     99 594   1.788 2018 HRVATSKA
2. BARBAT TRAJEKT 837     62 440   2.118 2007. HRVATSKA
3. SVETI MARIN TRAJEKT 496     43 250   1.120 2005. HRVATSKA
4. MASLINA BRODICA 10       12   150 2001. HRVATSKA
                       
  UKUPNO: 4 BRODA 3.430     204 1.296   5.176