RAPSKA PLOVIDBA d.d.- Rab

51280 RAB, HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1/2

 
Redni broj Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina žita u m3 Broj vozila Broj putnika Tone dizanja  KW Godina izgradnje Zastava broda
1. BARBAT TRAJEKT 837     62 440   2.118 2007. HRVATSKA
2. SVETI MARIN TRAJEKT 496     43 250   1.120 2005. HRVATSKA
3. SVETI KRISTOFOR TRAJEKT 427     35 250   954 2003. HRVATSKA
4. RAB  I TRAJEKT 358     26 140   942 1993. HRVATSKA
5. MASLINA BRODICA 10       12   150 2001. HRVATSKA
  UKUPNO: 5 BRODOVA 2.128     166 1.092   5.284