TANKERSKA PLOVIDBA  d.d.- Zadar

23000 ZADAR, BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4

 
Redni broj Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina žita u m3 Broj vozila Broj putnika Tone  dizanja KW Godina izgradnje Zastava broda
1 OBROVAC BROD ZA RASUTE TERETE 23.400 34.440 48.766       8.016 2010 BAHAMI
2 PRIVLAKA  BROD ZA RASUTE TERETE 16.408 27.112 34.810       5.369 2005 HRVATSKA
3 NIN BROD ZA RASUTE TERETE 17.928 28.373 38.473       5.392 2000 HRVATSKA
4 MOLAT  BROD ZA RASUTE TERETE 17.928 28.355 38.473       5.392 2000 HRVATSKA
5 RAVNI KOTARI BROD ZA RASUTE TERETE 23.400 34.373 48.766       8.016 2010 BAHAMI
6 UGLJAN BROD ZA RASUTE TERETE 24.099 37.755 48.957       7.368 2010 BAHAMI
7 BIOGRAD BROD ZA RASUTE TERETE 24.099 37.755 48.957       7.368 2010 BAHAMI
8 DONAT TANKER ZA SIROVU NAFTU 84.315 166.188         16.780 2007 HRVATSKA
9 DUGI OTOK TANKER ZA SIROVU NAFTU 59.315 108.414         13.560 2008 HRVATSKA
10 OLIB TANKER ZA SIROVU NAFTU 59.315 108.433         13.560 2009 HRVATSKA
11 VELEBIT BROD ZA NAFTNE PRERAĐEVINE 30.638 52.554         9.650 2011 HRVATSKA
12 VINJERAC BROD ZA NAFTNE PRERAĐEVINE 30.638 51.935         9.650 2011 HRVATSKA
13 ZOILO TANKER ZA SIROVU NAFTU 29.785 49.990         8.090 2015 HRVATSKA
14 DALMACIJA TANKER ZA SIROVU NAFTU 29.678 49.990         7.260 2015 HRVATSKA
15 PAG TANKER ZA SIROVU NAFTU 29.735 49.990         7.500 2015 HRVATSKA
16 VUKOVAR TANKER ZA SIROVU NAFTU 29.785 49.990         8.090 2015 HRVATSKA
17 FRANKOPAN TANKER ZA SIROVU NAFTU 63.802 114.305         12.205 2017 HRVATSKA
18 RAVA TANKER ZA SIROVU NAFTU 63.802 114.385         12.205 2017 HRVATSKA
  UKUPNO:  18 BRODOVA 658.070 1.144.337 307.202       165.471