BRODOSPLIT PLOVIDBA

21000 SPLIT, PUT SUPAVLA 21

 
Redni broj Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina žita u m3 Broj vozila Broj putnika Tone dizanja KW Godina izgradnje Zastava broda
1 KATINA KOMERCIJALNA JAHTA 1.212 232     12     2015 MARŠAL. OTOCI
  UKUPNO: 1 BROD 1.212 232     12