HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

GUTTA PROJEKT

Rezultati projekta GUTTA - savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region

 

Prema održivom pomorskom prometu: istraživanje i inovacije u svrhu optimizacije ruta u Puglia i Hrvatskoj

Je li moguće unaprijediti i poboljšati pomorski promet te istovremeno pridonijeti smanjenju emisija u području mobilnosti? Put prema održivom trajektnom prijevozu sada može imati koristi od nove i učinkovite web usluge za određivanje povoljne rute broda. To je moguće zahvaljujući projektu GUTTA - savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region, kojeg financira Interreg program Italija-Hrvatska, a koordinira Zaklada CMCC. Glavni rezultati projekta predstavljeni su tijekom radionice otvorene za javnost.

 

LECCE, 4. svibnja 2022. – Rezultati projekta GUTTA - savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region, koji je financiran od strane Interreg V-A programa Italija-Hrvatska, predstavljeni su na javnoj radionici „Journey of a droplet to the ocean of decarbonisation “ . Projekt GUTTA ima za cilj smanjenje ugljičnog otiska na trajektnim linijama između Italije i Hrvatske pomoću automatiziranog alata za optimizaciju ruta, poboljšati prekograničnu povezanost i procijeniti uloga COVID-19 u trajektnom prijevozu. Tijekom radionice, prikazana je web aplikacija za podršku u odlučivanju GUTTA-VISIR osmišljena tako da izračunava trajektne rute s najmanje CO2 u Jadranskom moru.

Na događaju je sudjelovalo nekoliko stručnjaka iz različitih europskih zemalja kako bi predstavili umijeće dekarbonizacije mora i okoliša s više stajališta: regulatornih institucija, istraživanja i akademske zajednice, industrije i ekološke nevladine organizacije. Poseban fokus stavljen je na utjecaj COVID-19 na pomorski sektor te kako je mogao utjecati na njegov put prema njegovoj dekarbonizaciji. Radionica je kroz prezentaciju nekoliko znanstvenih studija i istraživanja pružila uvid u to kako su mjere za suzbijanje pandemije COVID-19 utjecale na pomorski promet. Također, na radionici su predstavljeni rezultati studije koja istražuje moguću ulogu trajekata u pokretanju drugog vala COVID-19 u Hrvatskoj, pokazujući da to nije bio slučaj.

O projektu

GUTTA je projekt prekogranične suradnje, koji uključuje u svoj konzorcij sudionike iz akademske zajednice, industrije i javnog sektora iz Italije i Hrvatske. Projekt ima za cilj unaprijediti i poboljšati pomorski promet te istovremeno pridonijeti smanjenju emisija iz ovog sektora. Također, projekt GUTTA ima za cilj smanjenje ugljičnog otiska na trajektnim rutama između Italije i Hrvatske, pomoću alata za optimizaciju ruta, kako bi se poboljšala prekogranična povezanost i procijenila uloga COVID-19 u trajektnom prijevozu.

GUTTA-VISIR je alat za podršku pri odlučivanju osmišljen tako da izračunava trajektne rute s najmanje CO2, ovisno o prognoziranim meteo-oceanografskim uvjetima u Jadranskom moru. Predstavlja ključni ishod projekta GUTTA i utjelovljuje njegove ciljeve da optimizaciju rute broda učini lako dostupnom uslugom. Alat se temelji na tri glavne komponente: ekološkim prognozama valova i površinskih struja koje pruža Copernicus Marine Service; modela određivanja rute broda VISIRweb-aplikacije za pregledavanje i istraživanje njegovih rezultata, grafikona i brojčanih podataka.

Operativna pokretanja VISIR-a izvode se u CMCC Supercomputing Centru u Lecceu, Italija. Svakodnevno web usluga GUTTA-VISIR čini dostupnim više od sedam tisuća svježih ruta u Jadranskom i Jonskom moru, koje su besplatno dostupne i koje se mogu preuzeti s weba.

Inicijalni podaci o stanju mora i emisija CO2 trajekta procijenjeni su prema podacima prikupljenim sa simulatora broda instaliranog na Sveučilištu u Zadru (Hrvatska), partneru projekta GUTTA. Uštede CO2 i indikator intenziteta ugljika (CII) dobiveni putem VISIR-a izračunavaju se za rute između različitih luka, vrijeme polaska i opterećenje brodskog motora.

Sučelje prilagođeno korisniku omogućuje korisnicima pregledavanje ruta s najmanje CO2 i može pomoći u procesu donošenja odluka, prije i tijekom plovidbe.  To je  jedan od glavnih ciljeva projekta koji doprinosi dekarbonizaciji pomorskog sektora.

Uz koordinaciju Zaklade CMCC, Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene (CMCC), GUTTA među svojim partnerima uključuje Mare Nostrum – Hrvatsku udrugu brodara, Sveučilište u Zadru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH te Lučku upravu južnog Jadrana.

Za više informacija posjetite službene web stranice projekta GUTTA na CMCC website te na Interreg Italy-Croatia website.

Key-Data - projekt GUTTA u brojkama

 • Financirano od strane Interreg V-A programa Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) kvota od 1.020.000 EUR
 • Trajanje: 42 mjeseca, od siječnja 2019. do lipnja 2022.
 • Budžet: 1.200.000 EUR
 • 5 partnera: Zaklada CMCC - Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC, vodeći partner), Mare Nostrum – Hrvatska udruga brodara, Sveučilište u Zadru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH, Lučka uprava južnog Jadrana.

 

Glavni ishodi projekta GUTTA

1. Operativni sustav GUTTA-VISIR za izračunavanje trajektnih ruta s najmanje CO2 u Jadranskom i Sjevernom Jonskom moru na temelju meteo-oceanografske prognoze usluge Copernicus Marine

● Pogledajte završni video projekta i istražite sve funkcionalnosti GUTTA-VISIR-a: https://youtu.be/JyEhrcsK19A

● WebApp GUTTA-VISIR: https://www.gutta-visir.eu/

● Članak:

Towards Least-CO2 Ferry Routes in the Adriatic Sea

Mannarini G., Carelli L., Orović J., Martinkus C.P., Coppini G.

2021, Journal of Marine Science and Engineering, 9 (2), DOI: 10.3390/jmse9020115

 

2. Procjena utjecaja COVID-19 na trajektni promet u cijeloj Europi.

Korišteni su podaci iz usluge THETIS EMSA-e, Europske agencije za pomorsku sigurnost.

 • Za više informacija pročitajte rad:

How COVID-19 Affected GHG Emissions of Ferries in Europe

Mannarini G., Salinas M.L., Carelli L., Fassò A.

2022, Održivost, 14(9), 5287, DOI: 10.3390/su14095287

 

Radionica

Pomorski promet predstavlja okosnicu globalnog lanca opskrbe i ima značajan utjecaj na okoliš i na klimu te je odgovoran za oko 3% globalnih emisija stakleničkih plinova. Također, značajno pridonosi klimatskim promjenama i njihovim štetnim posljedicama za funkcioniranje ekosustava, ljudske dobrobiti i stabilnosti društava.

Posljednjih nekoliko godina sektor je krenuo putem smanjenja ugljičnog otiska, potaknut preliminarnim regulatornim koracima i inicijativama iz gospodarskog sektora.

Međutim, izazovi za održivu energetsku tranziciju u pomorskom sektoru i dalje su visoki (tehnološka spremnost, stabilna dostupnost goriva bez ugljika, lučka infrastruktura i logistika), a poslovni modeli i dalje moraju puno napredovati u vrijeme rastuće potražnje na tržištu, nedostatka robe, geopolitičkih rizika te globalne zabrinutosti za nove pandemijske valove i zdravstvene krize.

Radionica se bavila nekim važnim temama vezanim za pomorstvo i relevantnim za gospodarstvo i politiku kao što su najnoviji europski zakonodavni prijedlozi o energiji i emisijama (npr. fitfor55) ili tehnološke inovacije i strategije za prelazak na alternativna goriva bez ugljika, naglašavajući izazove koje treba riješiti, prilike i perspektive. Pandemija COVID-19 kao makroekonomski šok, njezin utjecaj na globalni opskrbni lanac i lekcije naučene iz analize onoga što se dogodilo, bila je još jedna od ključnih tema koja je obrađena tijekom radionice.

 

Radionicu podržava IOC-UNESCO u okviru  UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) i Europska komisija kao događaj inicijative “Europski dan pomorstva u mojoj zemlji” (#EMDin My Country).

 

 

 

 

 

    

https://www.cmcc.it/article/clean-sustainable-safe-and-effective-the-future-of-maritime-transport-in-the-adriatic-sea-2

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Najave i obavijesti

55. sjednica Financijske komisije

 
Povodom održavanja Financijske komisije Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, članovi, predsjednik i ravnateljica Udruge sastali su se na regularnom sastanku 16. svibnja 2024. godine u Zagrebu. 
 
Na sastanku se raspravljene sve aktualne teme iz područja financiranja brodarstva, od čega posebno:
 
- pristupanje Republike Hrvatske OECD-u i utjecaj OECD Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar II) i Direktive (EU) 2022/2523 na nacionalni sustav poreza po tonaži
 
- rad Vijeća EU na Prijedlogu nove Energy Taxation Direktive i njen možebitni utjecaj na cijenu goriva
 
- problem dvostrukog oporezivanja u Argentini i Indiji te
 
- načini financiranja brodarstva.
17.05.2024

Dan Europe

Kako se 9. svibnja obilježava Dan Europe, ponosni smo što Mare Nostrum kao dio Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) svakodnevno jača suradnju s drugim članica EU kroz uključenost u pomorske politike EU.

09.05.2024

125. sjednica Skupštine HUB Mare Nostrum: Što očekuje brodarski sektor u nadolazećem razdoblju

Dana 3. svibnja 2024. godine u prostorijama Jadrolinije, Rijeka, održana je 125. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum.

Uz predstavnike članica Udruge i voditeljstva Udruge, na sjednici je prisustvovala i gđa Antonia Bebić, pomorski attaché; koja je ispred Republike Hrvatske zadužena za praćenje svih pomorskih file-ova koji se raspravljaju i donose u okviru Vijeća EU, a koja je Udruzi prezentirala sve aktualne teme i zakonodavne akte koji se trenutno raspravljaju u okviru EU kao i pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

06.05.2024

11. Dan karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum sudjelovala je, pored svojih članica, na 11. Danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci.
25.04.2024

75. obljetnica Pomorskog fakulteta u Rijeci

Čestitamo Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na 75 godina djelovanja tijekom kojih se s pravom otisnuo na sam vrh visokoškolskih institucija koje odgajaju kadrove iz područja pomorstva u Republici Hrvatskoj. 
 
Kao budući potencijalni poslodavci studenata ovog Fakulteta, članice Mare Nostruma s punom pažnjom prate tijek i razvoj svih studijskih programa na istome. 
12.04.2024

Sretan Uskrs

29.03.2024

DG CLIMA i EMSA organizirale webinar na temu EU ETS-a

Ravnateljica Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum zajedno s drugim predstavnicima članica naše Udruge, dana 18. ožujka 2024. godine, sudjelovala je na webinaru kojeg su organizirale Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku (DG CLIMA) te Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA). 

19.03.2024

Sjednica Upravnog odbora Udruženja brodovlasnika Europske zajednice

Dana 5. i 6. ožujka 2024. godine, održana je sjednica Upravnog odbora (Board of Directors) Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) na kojoj su ispred HUB Mare Nostrum, sudjelovali gđa Ivona Anić Miklec, ravnateljica HUB Mare Nostrum i g. Marko Domijan, predsjednik Skupštine HUB Mare Nostrum. 

Zajedno s kolegama iz 21 nacionalnog udruženja brodovlasnika iz država članica EU i Norveške, raspravljali su o svim aktualnim temama iz područja brodarstva kao i prijedlozima novih zakonodavnih akata EU koji se trenutno raspravljaju pod okriljem Vijeća EU i Europskog parlamenta. 

08.03.2024

22. Sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Pod novoizabranim vodstvom Nadzornog odbora - g. Nikole Koščice iz Tankerske plovidbe d.d. te uz članove Nadzornog odbora, g. Roberta Banka iz društva Alpha Adriatic d.d. i g. Vicenca Jerkovića iz Atlantske plovidbe d.d. kao i uz prisustvovanje g. Romana Balte, dugogodišnjeg suradnika Udruge iz računovodstva Biro Balta d.o.o. te voditeljstva Udruge, dana 29. veljače 2024. godine u prostorijama Udruge održana je 22. sjednica Nadzornog odbora HUB Mare Nostrum. 

01.03.2024

124. Sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Dana 16. veljače 2024. godine, u prostorijama resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održana je 124. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, ujedino prva sjednica od dolaska nove ravnateljice u Udrugu.

Cilj sjednice je bio, nakon revidiranja rada Udruge u prethodnom razdoblju, usvojiti Plan rada i Financijski plan za rad Udruge u 2024. godini kao i raspraviti sve aktualne teme vezane za brodarstvo i rad Udruge općenito.

19.02.2024

Radionica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za brodarska društva

Dana 8. veljače 2024. godine, predstavnici članica naše Udruge kao i ravnateljica Udruge, gđa Ivona Anić Miklec, sudjelovali su na još jednoj u nizu korisnih radionica u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na temu uvođenja pomorskog prometa u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije (EU ETS) kao i obveze praćenja i izvješćivanja o emisijama iz pomorskog prometa koje predstoje temeljem Uredbe (EU) 2023/957.

09.02.2024

Imenovanje Ivone Anić Miklec ravnateljicom Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Dana 1. siječnja 2024. godine, gospođa Ivona Anić Miklec, preuzela je dužnost ravnateljice Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum. Udruga će pod vodstvom ravnateljice nastaviti biti odgovornim socijalnim partnerom u kolektivnim pregovorima sa sindikatima te će promicati interese hrvatskih brodara pred svim nadležnim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i pred nadležnim tijelima na međunarodnoj i EU razini. Udruga će u narednom periodu snažno podržavati svoje članice u digitalnoj i zelenoj tranziciji njihova poslovanja na putu ka održivom brodarstvu. Udruga će raditi na jačanju svog identiteta i suradnje sa srodnim udruženjima kao i osnaživanjem položaja Mare Nostruma pod okriljem njegove europske obitelji – Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA).

02.01.2024

Sretan Božić i nova 2024. godina

24.12.2023

Seminar EU Emissions Trading System (ETS)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum organizirala je edukativni Seminar na temu EU ETS 19. prosinca 2023. godine na kojem je glavnu riječ držao g. Dino Kučić, specijalist za nabavu goriva i održiv razvoj - EMS/EnMS manager u Croatia Airlines.

24.12.2023

123. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je održana 123. sjednica Skupštine. Na sjednici je sudjelovalo šest članica Udruge, a gost sjednice bio je Kap. Siniša Orlić.

24.12.2023

120. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U četvrtak, 28. rujna 2023. u prostorijama Tankerske Plovidbe u Zadru je održana 120. sjednica Skupštine. Na sjednici je prisustvovalo devet članica Udruge, a gost sjednice bila je predstavnica Agencije za obalni linijski pomorski promet.

02.10.2023

Europski brodarski samit 2023

Europski pomorski samit održan je u Bruxellesu 19. i 20. rujna 2023. Naglašena je strateška važnost pomorstva i pomoraca za gospodarstvo i sigurnost EU-a budući da se njime prevozi više od 72 % vanjske trgovine EU-a i osigurava opskrba osnovnim dobrima kao što je hrana, energetika, farmaceutika i sirovine. Europski brodski prijevoz čini gotovo 40% svjetske flote. Razgovaralo se o važnim aspektima zelenog prijelaza u brodarstvu, kao što su brodarstvo s niskim i nultim udjelom ugljika, čistim gorivima, inovativnim tehnologijama, dizajnom plovila, kao i o tome kako je adekvatno financiranje brodova ključno za provedbu održivosti i postizanje zelenih prijelaza i klimatskih ciljeva.

22.09.2023

Potpisan Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

Potpisan Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

Dana 29. lipnja 2023. godine u prijepodnevnim satima u Rijeci u prostorijama Jadrolinije potpisan je Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Na svečanom potpisivanju Ugovora nazočni su bili potpredsjednik Vlade RH te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, predstavnici Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, predstavnici sindikalnih partnera te ostali cijenjeni uzvanici.

Potpisnici ugovora su Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, Sindikat pomoraca Hrvatske i Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske.

21.09.2023

118. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U četvrtak, 18. svibnja 2023. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli je održana 118. sjednica Skupštine. Na sjednici je prisustvovalo osam članica Udruge, a gosti sjednice su bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, Agencije za obalni linijski pomorski promet i Croatia Airlines.

31.05.2023

Sastanak s temom „Nadzor brodova Hrvatske državne pripadnosti u stranim lukama od strane inspektora države luke (PSC)“

Sastanak s temom „Nadzor brodova Hrvatske državne pripadnosti u stranim lukama od strane inspektora države luke (PSC)“ se održao dana 4. travnja 2023. godine.

28.04.2023

Sretan Uskrs!

09.04.2023

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je postala član Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je od 1. siječnja 2023. godine postala punopravni član Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA). 

24.01.2023

Rezultati projekta GUTTA - savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region

Je li moguće unaprijediti i poboljšati pomorski promet te istovremeno pridonijeti smanjenju emisija u području mobilnosti? Put prema održivom trajektnom prijevozu sada može imati koristi od nove i učinkovite web usluge za određivanje povoljne rute broda. To je moguće zahvaljujući projektu GUTTA.

01.07.2022
 • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
  MARE NOSTRUM
 • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
 • + 385 (0)1 6525-370
 • Žiro racun: 2340009- 1100202761
 • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
 • OIB: 32333984326