HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

GUTTA

 

ČISTO, ODRŽIVO, SIGURNO I UČINKOVITO - BUDUĆNOST POMORSKOG PRIJEVOZA U JADRANSKOM MORU

 

Inovatori, znanstveni istraživači, javne ustanove i poslovni subjekti ujedinili su se kako bi doprinijeli smanjenju CO2 emisija  s trajekata, a pritom bi analizom utvrdili nove pomorske rute između Italije i Hrvatske. Projekt GUTTA (ušteda goriva i smanjenje emisija iz pomorskog prometa u Jadranskom moru) započeo je javnom konferencijom, financiranom od strane programa prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske. Koordiniran od strane Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene (CMCC), projekt GUTTA uključuje sljedeće partnere: Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, Sveučilište u Zadru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske te Southern Adriatic Sea Port Authority.

U području mobilnosti, poboljšanje i unaprjeđenje pomorskog prometa jedno je od rješenja dostupnih međunarodnoj zajednici za smanjenje CO2 emisija. U isto vrijeme, MRV Uredba koju je donijela EU, zahtijeva da veliki brodovi detaljno prate, izvještavaju i verificiraju ispust vlastitih CO2 emisija. Istraživački projekt GUTTA koristit će podatke s brodova i meteorološke prognoze kako bi se primijenio tailor made alat za optimizaciju emisija s brodova.

Prve aktivnosti projekta započele su s početnim sastankom koji se održao u Lecceu u Italiji od  6. do 8. ožujka. Sastanak je započeo konferencijom pod nazivom „Ususret održivom prometu na Jadranu“. Konferencija je okupila brojne međunarodne stručnjake iz javnog i privatnog sektora te je bila usmjerena na interakciju između istraživanja, inovacija i društva s ciljem stvaranja održivog gospodarskog rasta mora i morskog okoliša na Jadranu.  

„Projekt GUTTA će nastojati pridonijeti dekarbonizaciji trajektnog prometa između Italije i Hrvatske“, rekao je g. Gianandrea Mannarini, koordinator projekta GUTTA. “Projektni partneri podijeljeni su u tri skupine: akademska zajednica, industrija i javni sektor. Projektom GUTTA obvezani smo rezultate objaviti široj javnosti, a posebno mladim građanima EU-a iz Italije i Hrvatske, stručnjacima iz područja pomorstva, istraživačkoj te akademskoj zajednici”.

"Hrvatska udruga brodara (CSA) Mare Nostrum ima utjecaj na nacionalnu i EU politiku te zakonodavstvo putem radnih skupina i njezinih odbora", rekao je g. Sandro Vidas, direktor Udruge. „U tom smislu, CSA Mare Nostrum aktivno pruža stručnost projektu GUTTA za provedbu MRV Uredbe. Potrebno je naglasiti kako je Hrvatski registar brodova, ujedno i pridruženi član Udruge, zadužen za učinkovite, fleksibilne i visoko konkurentne usluge verificiranja brodarskih tvrtki“.

"Vrlo smo zainteresirani saznati kakvi će rezultati proizaći iz projekta GUTTA zbog najmanje dva razloga", rekao je g. Miguel Madeira, član Savjetodavnog odbora projekta u ime Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA). „Sukladno aktivnostima projekta, želimo pozvati sve brodovlasnike da CO2 emisije sa svojih brodova prijave europskoj razini na temelju cjelovitog popisa putovanja. Također, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako bi se rezultati projekta mogli koristiti i primijeniti u drugim pomorskim regijama”.

Projekt GUTTA će prije svega olakšati provedbu MRV Uredbe vezanu uz CO2. Drugo, podaci o stvarnim CO2 emisijama s nekoliko brodova koji plove u jadranskom pomorskom prometu, bit će statistički povezani s morskim i meteorološkim uvjetima koji se javljaju tijekom plovidbe. Ove informacije će biti dio pilot-akcije za planiranje eko-ruta s obzirom na predviđeno stanje okoliša. Takav sustav za potporu odlučivanja, temeljen na VISIR modelu otvorenog koda (www.visir-model.net), bit će dostupan svim brodovima koji djeluju u programskom području. Treće, projekt GUTTA će rezultirati pregledom pomorskih putničkih ruta između Italije i Hrvatske čiji će se podaci analizirati zbog objektivne procjene sukladno potrebama relevantnih dionika. Ta analiza predstavlja ključni korak za javnim izražavanjem interesa za stvaranje novih pomorskih ruta između Italije i Hrvatske.

 

Ključni podaci projekta GUTTA:

financiran od strane Interreg V-A programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020 putem ERDF-a

Trajanje: od 01/01/2019 do 30/06/2021

Proračun: 1.200.000 EUR (od čega 85% iz ERDF-a)F

Institucije partnera:

CMCC Zaklada - Euro-mediteranski centar za klimatske promjene - Italija (vodeći partner)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum - Hrvatska

Sveučilište u Zadru - Hrvatska

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Hrvatska

Southern Adriatic Sea Port Authority – Italija

Web: http://bit.ly/guttaproject

    

https://www.cmcc.it/article/clean-sustainable-safe-and-effective-the-future-of-maritime-transport-in-the-adriatic-sea-2

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

2014 – 2020 INTERREG V- A

Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske

GUTTA

 

Naziv projekta “GUTTA” je skraćenica od “savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region” što u prijevodu znači “ušteda goriva i emisija u pomorskom prometu u jadranskoj regiji”. Specifični cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost pomorskih i obalnih prijevoznih usluga i čvorova promicanjem multimodalnosti između Italije i Hrvatske kroz optimizaciju i podršku implementacije MRV Uredbe vezane uz CO2 emisije i stvaranje temelja za nove pomorske rute između Italije i Hrvatske. 

Glavni cilj GUTTA projekta je podržati dekarbonizaciju već postojećih prekograničnih ruta i pripremiti temelje za stvaranje nove rute između Italije i Hrvatske.

Komunikacijska strategija Projekta uključuje tri ciljane skupine: EU državljanin, pomorski sektor te tehničke i znanstvene zajednice. 

CMCC je znanstveni koordinator te projektni menadžer koji zajedno s ostalim projektnim partnerima sudjeluje u svim komunikacijskim aktivnostima. Također, CMCC je odgovoran za razvoj alata za optimizaciju ekoloških ruta s obzirom na VISIR model. 

GUTTA projekta bazira se na partnerstvu i ambicioznim ciljevima čiji su partneri podijeljeni u tri skupine. Partneri iz akademske zajednice su Sveučilište u Zadru i Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici(CMCC), iz industrije Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum te iz javnog sektora su HR Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Sve tri skupine partnera jednako su važne te će zajedno surađivati za uspjeh cijelog projekta. Primjerice, podaci iz javnog sektora koristiti će se za procjenu novih putničkih prometnih putova koji su privlačniji za regiju, a podaci pomorske industrije podržati će digitalizaciju pomorstva, odnosno razvoj alata za eko-optimizaciju rute, a što će zauzvrat biti korisno za održivost međunarodnog prijevoza na postojećim te novim pomorskim rutama.

Kroz ciljne skupine projekta, rezultati GUTTA-e poboljšati će svijest o inicijativama koje sufinancira EU, poticati će daljnje inovacije te doprinijeti socijalnoj politici EU-a (zapošljavanje). Konkretno, operativni alat za optimizaciju pomorskih putova temelji se na prognoziranim podacima o stanju okoliša (more,vjetar,temperatura...), povijesnim rezultatima plovila i potrošnji. Nadalje, predstavnici javnih sektora Italije i Hrvatske kroz projekt spojiti će postojeća baza znanja pomorskog prometa, analizirati te tako dati objektivnu procjenu za donošenje odluka i interakciju s privatnim sektorom (brodskim operaterima).

 

Također, GUTTA donosi značajan potencijal za otvaranje novih radnih mjesta vezanih za nove pomorske rute koje će predložiti. Na primjer, može se predvidjeti otvaranje radnih mjesta u području upravljanja brodovima, lučkih usluga, lokalnog javnog prijevoza i turizma. Na taj će način GUTTA predstavljati društvenu inovaciju za uključena područja Italije i Hrvatske. Budući da je glavni cilj GUTTA-e podržati dekarbonizaciju postojećih međunarodnih pomorskih veza i pripremiti temelje za nove putničke veze između Italije i Hrvatske, aktivnosti Udruge doprinijeti će olakšavanju implementacije MRV Uredbe te usporedbi iste s IMO EEDI sustavom izvještavanja.

U skladu s tim, postignuća GUTTA-e o dekarbonizaciji pridonijeti će poboljšanju ekološke održivosti međunarodnog pomorskog prijevoza, a nove će rute poboljšati kvalitetu usluge pomorskog prijevoza uz potencijalno povećanje broja putnika i količinu robe koja se prevozi pomorskim prometom. GUTTA će pružiti podršku praćenju / izvještavanju / verifikaciji emisija stakleničkih plinova i računalnom kapacitetu za planiranje niskougljičnih pomorskih ruta u programskom području. Korištenjem alternativne rute, brodar će smanjiti potrošnju goriva te automatski sniziti emisije CO2 i ostalih emisija.

Trgovanje i naplata emisija CO2 predviđena je faza u postojećem europskom zakonodavstvu tako da je GUTTA vrlo dobro pozicionirana za doprinos tom rezultatu programa Italija-Hrvatska, odnosno direktnom nadzoru provedbe MRV Uredbe (EU 757/2015).

Drugi rezultati GUTTA-e koji omogućuju nove pomorske rute također će doprinijeti istom pokazatelju rezultata programa sve dok operateri brodova profitiraju od institucionalnog i tehnološkog okvira iskazanim projektnim rezultatima.

GUTTA uključuje aktivnosti kao što su: početne aktivnosti razvoja projekta, svakodnevno upravljanje projektima, koordinacija i interna komunikacija, upravljanje i praćenje provedbe projekta, financijsko upravljanje, vanjska komunikacija, izravno angažiranje dionika, prikupljanje ulaznih podataka, početna analiza podataka i planiranje, modeli emisije i usmjeravanja, izrada Smjernica za implementaciju MRV podataka, pripreme za nove međunarodne pomorske rute između Italije i Hrvatske, sustav za potporu odlučivanja u planiranju ekoloških ruta, verifikacija i demonstracija rezultata.

HUB Mare Nostrum sa Sveučilištem u Zadru raditi će na učinkovitosti uštede goriva, odnosno smanjenje emisija CO2 te državi osigurati provedbu Pariškom sporazuma i nove IMO GHG Strategije.

Sigurnost putnika i korištenje GUTTA sustava za podršku odlučivanja (Decision Support System) o ekološkim rutama, koji je izravno primjenjiv na plovila članica Udruge na postojećim pomorskim rutama između Italije i Hrvatske. Osim toga, korist proizlazi iz odnosa i kohezije s teritorijima, ažuriranjem znanja i politika o emisijama CO2 unutar međunarodnog pomorskog prometa u Jadranu. Rezultati će dati prijedloge kako poboljšati postojeće zakonodavstvo jer stabilno regulatorno okruženje smanjuje troškove brodovlasnika te potiče ulaganja za nove pomorske veze. Naposljetku, GUTTA će pokazati da je moguće zelenije brodarstvo, što bi trebalo povećati ekološku svijest svih uključenih i smanjiti karbonski otisak flote.

GUTTA je usklađena s relevantnim politikama i planovima kao što su:

 1. Europa 2020: GUTTA će putem svog alata za ekološke rute pridonijeti cilju strategije „Klimatske promjene i energija“, te tako omogućit će smanjenje emisije stakleničkih plinova (CO2) iz trajekta koji djeluju u programskom području.
 2. Strategija pametne specijalizacije (Hrvatska):  1. Promet i mobilnost - Vodeni prijevoz i povezane usluge te održive inovacije te 2. Pametni zeleni i integrirani transportni sustavi.
 3. Jugoistočna Europa 2020: GUTTA-ov alat za ekološke rute usklađen je s fokusom ove strategije na energetski učinkovite i ekološki prihvatljive načine prijevoza s ciljem uvođenja mjera za smanjenje potrošnje energije i troškova po jedinici prijevozne usluge.
 4. Direktiva o kakvoći zraka 2008/50 / EZ i Protokol iz Göteborga (1999): GUTTA-ino smanjenje emisije CO2 imati će pozitivne popratne učinke smanjenja i drugih onečišćujućih tvari, osobito sumpornog dioksida i čestica koje brodovi ispuštaju
 5. MRV Uredba, IMO EEDI, Pariški sporazum, GHG Strategija i EUSAIR, su osnove legislativnog dijela projekta.

Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci s početnim datumom 1. siječnja 2019. godine, a ukupni proračun projekta je 1,2 milijuna eura.

Aktivnosti projekta su: 

 • Projektni menadžment i koordinacija 
 • Komunikacija, diseminacija i sudjelovanje partnera
 • Razvoj projektnog modela vezanog uz emisije i rute
 • Razvoj i testiranje alata za eko-optimizaciju rute
 • Izrada smjernica za implementaciju MRV Uredbe
 • Analiza i priprema za stvaranje nove pomorske rute između Italije i Hrvatske

 

https://www.cmcc.it/projects/gutta-saving-fuel-and-emissions-from-maritime-transport-in-the-adriatic-region

https://www.italy-croatia.eu/

https://www.facebook.com/csamarenostrum/

https://twitter.com/italycroatia

https://www.linkedin.com/groups/12226084/

 

 

 

   

 

 

 

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Najave i obavijesti

101. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U četvrtak, 20. svibnja 2021. u prostorijama Atlantske plovidbe u Dubrovniku je održana 101. sjednica Skupštine. 

28.05.2021

Sastanak s partnerima projekta GUTTA

Dana 29. travnja 2021. godine održan je online sastanak sa svim partnerima projekta GUTTA, a kasnije se sastanku priključio i kolega iz Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA).

10.05.2021

Prezentacija Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum i GUTTA projekta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

I ove je godine Ekonomski fakultet u Rijeci organizirao EFRI Networking Week - Connect & Act. 

29.03.2021

Program mentalnog zdravlja pomoraca

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je u suradnji sa Sindikatom pomoraca Hrvatske (SPH) i psihološkim centrom Tesa potpisala Ugovor o pružanju usluga psihološke pomoći pomorcima.

23.03.2021

GUTTA Webinar - utjecaj pandemije COVID-19

Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC) je održao webinar povezan s pandemijom COVID-19 te putničkim pomorskim prijevozom. 

11.03.2021

Sjednice Nadzornog odbora i Skupštine

Dana 16. veljače 2021. održana je 19. elektronska sjednica Nadzornog odbora

22.02.2021

GUTTA webinar

Sretni smo što možemo najaviti i GUTTA webinar koji organizira vodeći partner, Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC). 

03.02.2021

Sastanak vezan uz projekt novogradnje vodika

Dana 27. siječnja 2021. u Rijeci je održan sastanak vezan uz projekt novogradnje vodika u Hrvatskoj. 

02.02.2021

Subvencija vježbenika i problematika pomoraca uslijed pandemije COVID-19

Dana 26. siječnja 2021. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održan je radni sastanak vezan uz subvenciju vježbenika i problematiku pomoraca uslijed pandemije COVID-19.

27.01.2021
 • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
  MARE NOSTRUM
 • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
 • + 385 (0)1 6525-370
 • Žiro racun: 2340009- 1100202761
 • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
 • OIB: 32333984326